Καλοήθεις όγκοι εγκεφάλου

Οι καλοήθεις όγκοι εγκεφάλου αποτελούν περίπου το 71% των όγκων που αναπτύσσονται στον εγκέφαλο. Ονομάζονται καλοήθεις γιατί έχουν βραδεία ανάπτυξη και δεν δίνουν μεταστάσεις, ενώ έχουν αρκετά καλή πρόγνωση e;an διαγνωσθούν έγκαιρα και υποβληθούν σε χειρουργική ή/και συντηρητική θεραπεία. Οι πιο συνηθισμένοι καλοήθεις όγκοι αναλύονται παρακάτω. Ακουστικά Νευρινώματα Πρόκειται για καλοήθεις όγκους βραδείας ανάπτυξης, που […]

Τηλεφωνικό ραντεβού

Επιθυμώντας να παρέχουμε υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ασθενών, δημιουργήσαμε την υπηρεσία  τηλεφωνικού ραντεβού.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και περιλαμβάνει την αποστολή των εξετάσεων του ασθενή και την συμπλήρωση της φόρμας που υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αμέσως μετά την λήψη των εξετάσεων επικοινωνούμε εμείς με εσάς για τον ορισμό της ημέρας και ώρας του ραντεβού, καθώς και την αποστολή των στοιχείων πληρωμής.

Διευκρινίζουμε ότι τα τηλεφωνικά ραντεβού διενεργούνται καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας ,και τα Σαββατοκύριακα.