Είδη υπολειμματικών βλαβών

 

Μνήμη

 • απώλεια μνήμης
 • λησμοσύνη
 • απώλεια ειρμού των σκέψεων
 • αδυναμία απομνημόνευσης οδηγιών
 • αδυναμία ολοκλήρωσης μιας σκέψης

Φάσμα Προσοχής

 • δυσκολία συγκέντρωσης
 • εύκολη διάσπαση προσοχής
 • αδυναμία εστίασης όταν συνυπάρχει ανταγωνιστικό ερέθισμα

Χρόνος Αντίδρασης

 • αργές αντιδράσεις
 • χρειάζεται περισσότερο χρόνο σκέψης πριν δώσει απάντηση

Προσωπικότητα

 • περισσότερη παρορμητικότητα
 • μείωση των αναστολών
 • ευερέθιστος, αντιρρησίας
 • με λιγότερο ενδιαφέρον
 • δυσκολία αντιμετώπισης του στρες και των μεταβολών
 • συναισθηματικές μεταβολές

Διεργασίες της σκέψης

 • δυσκολία στην λήψη αποφάσεων
 • επίπεδη σκέψη (ερμηνεύει μόνο κατά κυριολεξία)
 • λιγότερο ενδιαφέρον για τις αναπηρίες του
 • μειωμένη κρίση και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • δυσκολία κατανόησης του χιούμορ, των αφαιρετικών ή διφορούμενων εκφράσεων
 • δυσκολίες στην εκτέλεση μιας διαδικασίας
Δείτε επίσης
Αναπαραγωγή Βίντεο

Όγκοι Εγκεφάλου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου

Τηλεφωνικό ραντεβού

Επιθυμώντας να παρέχουμε υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ασθενών, δημιουργήσαμε την υπηρεσία  τηλεφωνικού ραντεβού.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και περιλαμβάνει την αποστολή των εξετάσεων του ασθενή και την συμπλήρωση της φόρμας που υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αμέσως μετά την λήψη των εξετάσεων επικοινωνούμε εμείς με εσάς για τον ορισμό της ημέρας και ώρας του ραντεβού, καθώς και την αποστολή των στοιχείων πληρωμής.

Διευκρινίζουμε ότι τα τηλεφωνικά ραντεβού διενεργούνται καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας ,και τα Σαββατοκύριακα.